Gorichka


Боян Рашев

 

 boyan.rashev@denkstatt.bg

Убеден съм, че мощта на бизнеса може да служи за създаването на печеливши решения на сегашни и бъдещи екологични предизвикателства.

През 1995 година имах възможността да прочета първото издание на “Състоянието на планетата”, публикувано на български език. Книгата отвори очите ми към екологичните проблеми и оказа влияние върху избора ми на висше образование, професионална реализация и философия на живот.

Притежавам обширни познания за глобалните екологични проблеми, придобити в 4 университета в 4 страни на 4 различни езика. От 2003 година насам работя за екологични НПО, консултантски фирми и международни проекти в областта на климатичните промени, управлението на защитени територии, остойностяването на екосистемни услуги, управлението на водите и финансирането на природозащитни дейности.
Създаването на d e n k s t a t t България бележи преломен момент в професионалната ми кариера, като ми дава възможност да прилагам моя личен подход към постигането на устойчиво развитие.

 

Какво включва лекцията "Екологични промени, които изискват промяна в бизнеса"?

 

Какво включва лекцията "Зелени бизнес стратегии"?

 

 

 

 

Назад


Блог за Академия за зелен бизнес

Don't worry, be happy

gorichka, 25.06.2012
Коментари (1)

Къде да намерите новата ни книжка "Тезгях"

gorichka, 22.06.2012
Коментари (4)

Миксер Тезгях: Иван Димов за опитите да правим нещо истинско

gorichka, 13.06.2012
Коментари (13)

Миксер Тезгях: Донка Костадинова за пътя на шушона

gorichka, 11.06.2012
Коментари (0)

Миксер "Тезгях" - истории за занаяти - 14 юни, 19ч

gorichka, 07.06.2012
Коментари (1)

Пролетта идва и със зелените дни в София

gorichka, 09.04.2012
Коментари (0)

300 стъпки за 300 здрави бебета повече: кампанията за превенция на Спина Бифида

gorichka, 23.03.2012
Коментари (0)

Какво друго на Форум Здраве?

gorichka, 15.03.2012
Коментари (1)

5 квадрата: здраве&климат

gorichka, 15.03.2012
Коментари (0)

Форум Здраве: Калинка Стайкова за Рейки като част от живота

gorichka, 14.03.2012
Коментари (1)