Gorichka


Апостол Дянков

 

Апостол Дянков (1983, България). Завършил е бакалавърска степен по околна среда и икономика в колежа Обърлин, САЩ. Работи като екологичен консултант и експерт по устойчиво развитие във фирма “ПОВВИК” АД в София. Съвместно с НПО Горичка води двуседмична рубрика за “зелени предприемачи” във в. Дневник. Интересува се силно от проблемите на екологичната етика, края на петрола и зеления дизайн. Обича да пише, да пътува и да изкачва планини.

Какво включва лекцията "Природен капитализъм"?

 Какво включва лекцията "Методи, модели и метафори за мениджъри"?

Цел на презентацията: обсъждане на основни концепции за системно разбиране на света и тяхното място при вземане на решения свързани с устойчивото развитие и зеления бизнес.

Основни Концепции:


1. Концепция за устойчивостта на екосистемата (resilience), steady state i perturbqtion - обяснение на модела с топчето.

История: устойчивите горски екосистеми, които издържат на пожар и др.

2. Концепция за динамично равновесие (dynamic equilibrium) - химия steady state - екология и Nash equilibrium - икономика и свързаните с тези концепции свойства на всички живи системи, спрямо static equilibrium като свойство предимно на не-живите системи

Ecosystem resilience + Steady state = устойчиво развитие

3. Концепция на succession - примери за ecological succession от реални екосистеми и в бизнеса. Връзка с гореописаните концепции за disturbance и steady state. Примери за successions на устойчиви бизнес модели в различни браншове - производство, услуги Интернет

4. Концепция за phase transition - примери от физиката, екологията и бизнеса? Връзка с Tipping Point, Critical Mass - примери от книгите. Phase Transitions в различни индустрии и икономиката като цяло. Phase transition към устойчива, ниско въглеродна икономика?

Промените в екосистемите и в бизнеса могат да бъдат резултат от succession или от phase transition.

5. Концепция за Selfish Gene и memes (Richard Dawkins) - принцип на replication. Има ли memes които контролират философията на икономиката и бизнеса и кои са те?

6. Основни концепции на Game Theory - затворническа дилема - основни стратегии. връзки с всички гореописани концепции. Кооперативни игри в една организация или един бранш или индустрия. Пример от Dr. Strangelove.

7. Emergent Behavior - свойство на системите, обществата и бизнес средата. Emergence във високоефективните организации. Свойства на този тип поведение - дали то е непременно добро, лошо или морално.

8. Small World Networks - какво представляват и за какво могат да служат. Примери от екологията, човешката инфраструктура интернет и бизнеса. Как да разпознаваме и използваме такива?

 

Назад


Блог за Академия за зелен бизнес

Don't worry, be happy

gorichka, 25.06.2012
Коментари (1)

Къде да намерите новата ни книжка "Тезгях"

gorichka, 22.06.2012
Коментари (4)

Миксер Тезгях: Иван Димов за опитите да правим нещо истинско

gorichka, 13.06.2012
Коментари (13)

Миксер Тезгях: Донка Костадинова за пътя на шушона

gorichka, 11.06.2012
Коментари (0)

Миксер "Тезгях" - истории за занаяти - 14 юни, 19ч

gorichka, 07.06.2012
Коментари (1)

Пролетта идва и със зелените дни в София

gorichka, 09.04.2012
Коментари (0)

300 стъпки за 300 здрави бебета повече: кампанията за превенция на Спина Бифида

gorichka, 23.03.2012
Коментари (0)

Какво друго на Форум Здраве?

gorichka, 15.03.2012
Коментари (1)

5 квадрата: здраве&климат

gorichka, 15.03.2012
Коментари (0)

Форум Здраве: Калинка Стайкова за Рейки като част от живота

gorichka, 14.03.2012
Коментари (1)